Medan det finns tecken på ekonomisk återhämtning i Europa efter den långsiktiga effekten av den finansiella krisen år 2008, höga nivåer av arbetslöshet förblir en ihållande och allvarligt problem. EU28 arbetslöshetssatsen står på 7.5% (18.2 millioner människor) och Euro-området 8.8% (Eurostat nov. 2017). Ungdomsarbetslösheten är ännu värre på 16.5% i EU28 (18.6% i Euro-området). Det finns även slående skillnader i arbetslöshet mellan partnerländer i norra och södra regioner.

Behovet av en lösning syns i en accelererande reform i finansiering av den offentliga sektorn, vilket inkluderar även prestationshanteringsystem för VET och PES-leverantörer, som allt oftare utvärderas i deras framgångar att uppnå - och bibehålla - passande arbetsplatsplaceringar för unga, lärlingar och arbetssökande genom att säkerställa att deras tillhandahållande är relevanta för arbetsgivarnas behov.

Denna komplexa och ökande situation påverkar radikalt rollen för arbetsmarknadsrådgivare och -förmedlare, vilket ger upphov till en yrkesroll som "arbetsmäklare" - en yrkesperson som arbetar i en - en professionell som arbetar i en offentligt finansierad VET- och arbetskraftsprogram, som riktar sig till arbetslösa, och vanligen missgynnade, arbetssökande.

Denna yrkesroll sträcker sig bortom, exempelvis, anställningsrådgivare genom att innefatta direkt och oavbrutet samarbete med arbetsgivare för att uppnå kravet på resultat. Det skiljer sig från arbetet som privata bemanningsföretag utför på det viset att det handlar om att tillhandahålla djupgående stöd till arbetslösa arbetssökande klienter, som får stöd i en offentligt finansierad aktiv arbetsmarknad, social integration och VET program.

Målet med Certifikat och Kvalifikationer för Europas Arbetsmäklare är att utveckla, registrera och leda en jobbaserad arbetsmäklarkvalifikation, som är i linje med EQF nivå 6 och certifierad till ISO 17024 (Certifiering av Personer) och ECTS (Universitets professionell certifiering) krav.

Idag finns det inget jobbaserat professionellt certifikat för Arbetsmäklare.

By rooting its reference points in Indicators 5 and 6 of EQAVET, it will also provide a new evidence -based framework within which VET authorities can seek to demand new and relevant forms of accountability from VET providers.