CV Ομιλητών Συνεδρίου

CV Ομιλητών Συνεδρίου

Βάσω Αναστασοπούλου
Διευθύντρια Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Έργων, Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

anastasopoulouΔιαθέτει 20 έτη επαγγελματική εμπειρία ως Στέλεχος Διεύθυνσης οργανισμών και φορέων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην παρούσα θέση της, τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν έρευνα, μεταφορά καινοτομίας και ανάπτυξη διεθνών δικτύων και συνεργασιών. Έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί περισσότερα από 150 προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, πολλά από τα οποία ξεχώρισαν ως Καλές Πρακτικές διεκδικώντας σημαντικά βραβεία και διακρίσεις από Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Υπουργείο Ανάπτυξης, κ.α.).

Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων" (M.Sc.), καθώς και στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (ΜΒΑ). Είναι εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών με πλήθος πιστοποιήσεων, συνεχή ανά τα χρόνια συγγραφή και δημοσίευση εκπαιδευτικών εγχειρίδιων, καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών ενηλίκων και πιστοποιημένο στέλεχος συμβουλευτικών υπηρεσιών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και μέλος επιστημονικών ενώσεων.


 

Μπάτιου Βασιλική
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, PhD. M.Sc Εκπαίδευση Ενηλίκων.

batiou Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας σε προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) και σε προγράμματα για ανέργους και εργαζομένους πραγματοποιώντας ατομικές συνεδρίες και ομαδικά εργαστήρια.

Εργάζεται στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ως Εργασιακός Σύμβουλος, ενώ παράλληλα διδάσκει στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 το μάθημα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την ιδιότητα της Ακαδημαϊκής Υποτρόφου.


 

Μάνια Βογιατζή
Σύμβουλος Απασχόλησης, Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

vogiatziH Μάνια Βογιατζή σπούδασε Οικονομικά με κατεύθυνση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων στη Σχολή Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο στο City University, όπου παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Communications Policy Studies», στο τέλος του οποίου απέκτησε τον τίτλο Master of Arts (ΜΑ). Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, το εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Εργάστηκε σε διαφημιστική εταιρία ως Υπεύθυνη Λογαριασμού (Account Executive) και στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997” ως Στέλεχος Επικοινωνίας-Προβολής. Από τον Μάρτιο 1999 εργάζεται ως Σύμβουλος Απασχόλησης στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και την προώθηση στην απασχόληση των αποφοίτων του ΑΠΘ.


 

Δημήτρης Λιόβας
Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)

liovasΟ κ. Δημήτριος Λιόβας σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης. Αφού παρακολούθησε το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Βόλου, εργάσθηκε ως καθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της έμπρακτης ενασχόλησής του με τη Δια Βίου Μάθηση, απέκτησε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης & Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ε.Α.Π.

Τα τελευταία 8 χρόνια υπηρετεί ως Υπεύθυνος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Ασχολείται συστηματικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, έχει διατελέσει Εκπαιδευτής Ενηλίκων για πολλά χρόνια, ενώ από το 2014 διατελεί Αντιπρόεδρος & και ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επιμόρφωση καθηγητών όλων των βαθμίδων & ειδικοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, καθώς επίσης και πολυδιάστατη γνώση στη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στον τεχνολογικό και παιδαγωγικό τομέα, τον έχουν οδηγήσει σε σημαντικές δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα και Ελληνικά περιοδικά, σε παρουσιάσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά του στον τομέα της παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού


 

Γεώργιος Καραλής
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού

karalisΟ Γεώργιος Καραλής είναι εκπαιδευτικός Φιλόλογος και υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική και ενταγμένος στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα κατάρτισης ως Επαγγελματικός Σύμβουλος/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.

Ασχολείται, επίσης, με την εκπαίδευση ενηλίκων και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ενταγμένος στο αντίστοιχο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (Γ2/C2), ενώ είναι κάτοχος πιστοποιήσεων στη χρήση των Τ.Π.Ε. Έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις σε θέματα Συμβουλευτικής, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης κι άλλα. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητής και κριτής, ενώ άρθρα και εισηγήσεις του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.


 

Χρήστος Τράπαλης
Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

O κ. Χρήστος Τράπαλης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διαχείριση Αποβλήτων και στη Διασφάλιση Ποιότητας. Από το 2005 είναι Στέλεχος Διεύθυνσης Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχων στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Υπεύθυνος Τμήματος Περιβαλλοντικών Επαληθεύσεων & Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων.

Επίσης είναι Επικεφαλής Αξιολογητής Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου (ISO 17021, ISO 17020, ISO 17024, ISO 14065, ISO 17065) και έχει διενεργήσει πληθώρα επιθεωρήσεων. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου, Διαχείρισης Αποθήκης και Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας.


 

Παναγιώτης Παντελαίος
Διευθυντής Πιστοποιήσεων, Φορέας Πιστοποίησης ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

panteleosΕίναι υπεύθυνος πιστοποίησης & τεχνικών επιθεωρήσεων της acta. Έχοντας πτυχίο bachelor & master στην επιστήμη της μηχανικής, ο τομέας της τεχνογνωσίας του εκτείνεται σε 20 χρόνια εμπειρίας, σε συμμόρφωσης με απαιτήσεις εθνικών & ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εξειδικευμένου επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαπίστευση και πιστοποίηση, συνεργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας σε διάφορα συστήματα.

Έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά & Εθνικά προγράμματα: SAVELEC (πρόγραμμα ΤΗς ΕΕ, Ασφαλής έλεγχος μη συνεργατικών οχημάτων μέσω ηλεκτρομαγνητικών μέσων), ACRITAS (Εθνικό Πρόγραμμα, Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Συνόρων, που εφαρμόζεται στον έλεγχο των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων) (και τα δύο προγράμματα που διεξήχθησαν ενώ ήταν σε συνεργασία με την EMC HELLAS οργανισμό πιστοποίησης, 100% θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας). 

Γεροστέργιου Καλλιόπη
Στέλεχος ΟΑΕΔ Λάρισας, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

gerostergiouΗ Γεροστέργιου Καλλιόπη, MSc Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διαθέτει 17 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Στέλεχος Διεύθυνσης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικής προσανατολισμού και είναι κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας.

Από το 2015 είναι διορισμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος της ΕΕΕΕ και της ΕΕΠΕΚ. Στα πλαίσια της ΕΕΠΕΚ συμμετέχει – με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - ως εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδεύτρια σε θέματα συμβουλευτικής προσανατολισμού. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικές συνεργασίες, σε συνέδρια και σε πρωτοβουλίες για αυτοβελτίωση και διαχείριση σταδιοδρομίας νέων σπουδαστών και εκπαιδευτικών ενώ διαθέτει πλήθος ωρών επιμόρφωσης.


 

Έλενα Καματέρη
Γενική Διευθύντρια Συνδέσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

kamateriΓενική Διευθύντρια στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜSc) στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με αντικείμενο μελέτης τον ιατρικό τουρισμό και τις επιπτώσεις αυτού στην οικονομία. Έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και είναι απόφοιτος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών - τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Εργάζεται στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από το 1991. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης – διοίκησης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.


 

Richard Parkes
--

--


 

Martin Stark
--

--